@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22


Avid Liquid-Alpha dif-Plugins-Project-Các vấn đề liên quan

Avid Liqid là một phần mềm làm phim danh tiếng với thư viện alpha dif đồ sộ, bộ plugins phong phú. Được đa số các nhà dịch vụ làm phim ưa chuộng. Đặc biệt là các bộ project giúp xào nấu ra hàng loạt phim đám tiệc nội dung khác nhau dễ dàng đa dạng...

Tin học Bến Tre: plugins for Avid Liquid Edition 7

Video-audio plugins for Pinnacle Liquid Edition 6

AMT2 FX: AMT Multi Frame
KHT: Hot Spot, Hot Spot Move, Mirror, SFX 1
Mister Z :Bleach Bypass, Deinterlace
Bravo Studio: 16x9, Blur Edges, Bubbles, Crosseyed, Dream Border, EDge Detector, Extreme Black & White, Extreme Color, Extreme Contrast, Flame, Funhouse, Glint, Heat, Laser, Lighting, Median, Moonlight, One Color, Pixel Fixer, Rain, Scope, Smoke, Snow, Soft Focus, Sparkle By Color, Spins, Spotlight, Sunset, Topograf, Tunnel, Witness Protection, Zoom
BS Effects: Bounce, Circle, Fade To Colour, One Colour, Stretch, Wave 1, Wawe 2
Bob Webb: Acid Rain (1,2,3,4,H1,h2,V1,V2), Auto Color, Etched Background, Honey Comb, Triangles, Fade from Color, Lighting, AutoRotoScope, Theme Styles (Matrix, Night Time, Cartoon, Vivid, Cool, Warm, Edge Black, Edge White ), Fansy Frame, Fansy DeFlicker, Video Cleansing
CANAL+
DzieDzc's Effects: Flip Horizontal, Flip Vertical, Negative, 4x3 Screen in 16x9 Proect, Video Camera
HL's VD Filters: AutoLevels, fxVHS, Color Cycle, MSU DeBlock, MSU DeFlicker, MSU DeNoiser, MSU Old Cinema, Radial Luminance, RGB Filter
HL's VDTimecode: Timecode Pro, Timecode RT, Timecode Pro 2, Timer
New Blue Effects: Color Balance, Color Cycle, Lake, Line Drawing, Metallic, Pastel Sketch, Psycho Strobe, Slide Show, Freeze Frame, Trail Strobe, Wiggle, Strobe Light, Time Warp
Profound Effects Camera POV: Bloom, Digital Camera, Generic Camcorder, High-End Camcorder, High-End SLR, LCD Grid Looc, Night Vision Camera, Old SLR Camera, Scanlines, Securite Camera, SLR, Video Noise
Stage Tools Effects: Moving Picture LE, Mooving Picture
WL Effects: Border Effect, Color Look, Destabilizer, Histogram, Stars, Background Bar, Border Blur, WL Border, Black & White, Color Control, Color Pass, DropShadow(Alpha), Poster, Rain, Scatter, Snow, Sparkle, Sparcles 2, Spot, Vibration
JP's Effects: Color Adjust, Color Change, Color Change 2, Colour Glow, Cut, De-Interlace, Filter, Gear, Kaleidoscope, Lens, Lighthouse, Mirror, Eraser, Spiral, Transform,
Transform 2, Transparency, TV Interference, Waves, Zoom, Zoom 2, Zoom & Move
Magic Bullet-Movie Looks: None, Aged, Auto-Art, BW Crunch, Basic Black and White, Basic Black Diffusion, Basic Cool Max, Basic Cool, Basic Warm Max, Basic Warm, Basic White Diffusion, Basic, Berlin, Bistro, Black Diffusion 5.0, Bleach Bypass, Bronze, Buffalo, Color Reversal, Coolish, Curahee, Diffusion Max,Diffusion Soft Portrait, Dream Look, Edge Noise Soften, Epic, Gold Crunch, Grad Deep Blue, Grad Sky, Grad Sunset,Green Pearl, Max Contrast, Mexicali, Miami, Neo, Night Time, № 85, Ohio, Pale Olive, Pastel Cuban, Pastel Low Contrast, Punchy, Sepia Red, Sepia, Sharp, Soft Skin, Tint Coral, Tint Fuchsia, Tint Sapphire, Tint Strong Blue, Tint Warm Heavy, Tropico Wash, Un-bloom, Warm and Fuzzy, Warmish, White Diffusion 5.0


AUDIO PLUGINS: Alien (1, 2),ComboVox (Male,Female, Human Old, Child, Comic, Orge, Robot, Alien, Bypass, Gain Control), HissStop, KHT Mono, KHT Gain Control, NewBlue Audio (Bass Boost, Cleaner, Chorus, Compactor, Crisper, Dual Compressor, Dual Expander, DelayBackground Fader, Distortion, Echo, Sound Expander, Flange, Filter Sweep, Buzzurgle, Graphic EQ, Auto Mute, High Only, Hum Remover, Adjust Highs, Insectoid, Low Only, Adjust Low, Monofier, Noise Reduction, Phaser, Audio Polish, Parametric EQ, Radio, Robot Fog, Reverb, Resonator, Sharpener, Slap Back, Stereoizer, Swirl, Tone Compressor, Tone Eliminator, Phone, Tone Expander, Under Water, Wah, Wind), Rooom Simulator, Rumble Stop, Robo Voice, Speech Enhancer, Voice Tuner


Lắp ráp máy vi tính mới + Sửa chữa + Nâng cấp + Cài đặt máy vi tính + Phục hồi ảnh cũ + Hướng dẫn: @Tin học Văn phòng @Lắp ráp cài đặt máy vi tính - Hướng dẫn và cài đặt: *Soft *Nhạc *Hình*Game cho điện thoại di động - Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động ồ họa @Corel @Photoshop @WEB SITE BLOG @Games @Software @Drivers

Chú ý: Nếu tập tin tải về bị xóa hay giải nén không chạy xin nhấp chuột vào đây.

http://www.amt717.com/LE/AMT2_LE6all.zipVideo-audio plugins for Avid Liquid Edition 7

AMT2 FX: AMT Multi Frame
KHT: Hot Spot, Hot Spot Move, Mirror, SFX 1
Mister Z: Bleach Bypass, Deinterlace
Bravo Studio: 16x9, Blur Edges, Bubbles, Crosseyed, Dream Border, EDge Detector, Extreme Black & White, Extreme Color, Extreme Contrast, Flame, Funhouse, Glint, Heat, Laser, Lighting, Median, Moonlight, One Color, Pixel Fixer, Rain, Scope, Smoke, Snow, Soft Focus, Sparkle By Color, Spins, Spotlight, Sunset, Topograf, Tunnel, Witness Protection, Zoom
BS Effects: Bounce, Circle, Fade To Colour, One Colour, Stretch, Wave 1, Wawe 2
Bob Webb: Acid Rain (1,2,3,4,H1,h2,V1,V2), Auto Color, Etched Background, Honey Comb, Triangles, Fade from Color, Lighting, AutoRotoScope, Theme Styles (Matrix, Night Time, Cartoon, Vivid, Cool, Warm, Edge Black, Edge White ), Fansy Frame, Fansy DeFlicker, Video Cleansing
CANAL+
DzieDzc's Effects: Flip Horizontal, Flip Vertical, Negative, 4x3 Screen in 16x9 Proect, Video Camera
HL's VD Filters: AutoLevels, fxVHS, Color Cycle, MSU DeBlock, MSU DeFlicker, MSU DeNoiser, MSU Old Cinema, Radial Luminance, RGB Filter
HL's VDTimecode: Timecode Pro, Timecode RT, Timecode Pro 2, Timer, NEW - Clock Display
New Blue Effects: Color Balance, Color Cycle, Lake, Line Drawing, Metallic, Pastel Sketch, Psycho Strobe, Slide Show, Freeze Frame, Trail Strobe, Wiggle, Strobe Light, Time Warp
Profound Effects Camera POV: Bloom, Digital Camera, Generic Camcorder, High-End Camcorder, High-End SLR, LCD Grid Looc, Night Vision Camera, Old SLR Camera, Scanlines, Securite Camera, SLR, Video Noise
Stage Tools Effects: Moving Picture LE, Mooving Picture
WL Effects: Border Effect, Color Look, Destabilizer, Histogram, Stars, Background Bar, Border Blur, WL Border, Black & White, Color Control, Color Pass, DropShadow(Alpha), Poster, Rain, Scatter, Snow, Sparkle, Sparcles 2, Spot, Vibration, NEW - MovieLook21, Sparcles 21, 22, Texteffects, Spot2
JP's Effects: Color Adjust, Color Change, Color Change 2, Colour Glow, Cut, De-Interlace, Filter, Gear, Kaleidoscope, Lens, Lighthouse, Mirror, Eraser, Spiral, Transform,
Transform 2, Transparency, TV Interference, Waves, Zoom, Zoom 2, Zoom & Move


AUDIO PLUGINS: Alien (1, 2),ComboVox (Male,Female, Human Old, Child, Comic, Orge, Robot, Alien, Bypass, Gain Control), HissStop, KHT Mono, KHT Gain Control, NewBlue Audio (Bass Boost, Cleaner, Chorus, Compactor, Crisper, Dual Compressor, Dual Expander, DelayBackground Fader, Distortion, Echo, Sound Expander, Flange, Filter Sweep, Buzzurgle, Graphic EQ, Auto Mute, High Only, Hum Remover, Adjust Highs, Insectoid, Low Only, Adjust Low, Monofier, Noise Reduction, Phaser, Audio Polish, Parametric EQ, Radio, Robot Fog, Reverb, Resonator, Sharpener, Slap Back, Stereoizer, Swirl, Tone Compressor, Tone Eliminator, Phone, Tone Expander, Under Water, Wah, Wind), Rooom Simulator, Rumble Stop, Robo Voice, Speech Enhancer, Voice Tuner 

Lắp ráp máy vi tính mới + Sửa chữa + Nâng cấp + Cài đặt máy vi tính + Phục hồi ảnh cũ + Hướng dẫn: @Tin học Văn phòng @Lắp ráp cài đặt máy vi tính - Hướng dẫn và cài đặt: *Soft *Nhạc *Hình*Game cho điện thoại di động - Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động ồ họa @Corel @Photoshop @WEB SITE BLOG @Games @Software @Drivers

Chú ý: Nếu tập tin tải về bị xóa hay giải nén không chạy xin nhấp chuột vào đây.


http://www.amt717.com/LE/AMT2plugAL7v3.zip

0 comments:

Mời đọc thêm