Cài đặt Avid Liquid 7 trong Windows 7
  Nó chỉ vướng mắc một điều mà mình cũng từng đau đầu:
1/ Điều chỉnh bộ cài cho tương thích: Bạn vào trong bộ cài Avid Liquid 7, chuột phải vào file setup (.exe) > chọn Properties

> chọn qua tab Compatibility > đánh dấu chọn vào Run...... và chọn Windows XP SP3 > Apply > OK > Bạn quay lại chuột phải vào file setup > chọn Run as .... > tiếp tục cài đặt bình thường....
2/ Lỗi Tiltdeko: Bạn vào trong bộ cài Liquid tìm folder của Tiltdeko > cũng làm y các bước trên và cài đè vào bản trước luôn nhé.
3/ Cập nhật QuickTime mới nhất.
Tóm lại: các phần mềm có từ trước Win 7, khi cài vẫn áp dụng cách này sẽ OK.